COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng

SKU: PK723-MIX
12,000₫
pa_color:
Tồn kho: 0

Mô tả

Combo 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng

Ngòi bút: 0.5mm
Gói hàng bao gồm: 1 sản phẩm
Kích thước: Chiều dài bút 14.5 CM
Hoạ tiết: Bút được in hình hoạt hinh xinh xỉu
Lưu ý: Shop giao màu ngẫu nhiên

Nhiều màu sắc dễ thương, xinh xắn
Mực ra đều màu         
Tag:

Sản phẩm cùng nhóm

 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng
 COMBO 6 bút PK723 Bút nước mực đen, ngòi 0.5mm in họa tiết hoạt hình tùy chọn cho học sinh/sinh viên, nhân viên văn phòng