Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280

SKU: PK1280-BE
25,000₫
pa_color:
Tồn kho: 10

Mô tả

Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280

Chất liệu: nhựa chất lượng cao
Kích thước ly: 7.1*6.2 CM
Dung tích 120ml
Màu sắc: hồng, be, xanh dương, xanh lá
Cách sử dụng Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280:
- Mở hộp đựng, ly nước sẽ tự bung ra.
- Nhờ gấp gọn, bạn dễ dàng cho vào túi

  
Tag:

Sản phẩm cùng nhóm

 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280
 Ly nước ngũ cốc gấp gọn nhiều màu, tiện lợi mang theo khi du lịch, đi chơi, đi học PK1280