Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174

SKU: PK1174-L Hết hàng
15,000₫
Tồn kho: 0

Mô tả

Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174

Kích thước: 12cm, 14cm, 16cm
Trọng lượng: 50 - 70g
Chất liệu: nhựa và thép không gỉ
Kiểu dáng: đơn giản
Cách sử dụng Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174 hỗ trợ cắt giấy, kéo văn phòng dùng cắt 1 số vật dụng đơn giản, dùng cho học sinh học các môn thủ công, cắt giấy, v.v
Tag:

Sản phẩm cùng nhóm

 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174
 Kéo cắt giấy cầm tay trong suốt nhiều kích cỡ, phù hợp cho học sinh, sinh viên, dân văn phòng PK1174