Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538

SKU: Q1538-NO1
-54% 11,000₫ 24,000₫
PHÂN LOẠI KHÁC:
Tồn kho: 34

Mô tả

Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538

Kích thước: 12.5 x 12.5 CM
Chất liệu: giấy thô, cứng cáp
Màu sắc: trắng hồng
Họa tiết: sinh nhật, kỷ niệm

Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538 với thiết kế đơn giản, dễ sử dụng trong nhiều dịp khác nhau từ thiệp mời, thiệp chúc mừng, v.v
Shop có 3 kiểu cho bạn lựa chọn


  
Tag:

Sản phẩm cùng nhóm

 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538
 Classy Thiệp chúc mừng, thiệp sinh nhật, thiệp mời thiết kế đẹp, dễ thương PK1538